Leveringsvoorwaarden

1. Plaats van levering

Leveringen geschieden op het adres dat de Klant daartoe op het Bestelformulier heeft aangegeven. Het afleveradres moet een fysiek adres zijn (naam, nummer, straat, postcode, stad, land). SAS MYCELIUM ROULEMENT behoudt zich het recht voor om een levering aan een postbus te weigeren.

2. Leveringsvoorwaarden

Behalve in bijzondere gevallen of wanneer een of meer producten niet beschikbaar zijn, worden de bestelde producten in een enkele zending geleverd. SAS MYCELIUM ROULEMENT behoudt zich het recht voor, wanneer een Bestelling meerdere referenties bevat, waarvan sommige tijdelijk niet beschikbaar, of permanent niet in voorraad kunnen zijn, de Bestelling zonder de ontbrekende referentie(s) te verzenden. De prijs van de ontbrekende referenties wordt dan onmiddellijk gecrediteerd op het 123roulement.com Account en de overschrijving op de bankrekening van de Klant gebeurt binnen 72 uur (werkdagen) nadat de Klant op de e-mail met de informatie over de terugbetaling geklikt heeft en, voor elk verzoek om terugbetaling per post, binnen maximaal 15 dagen. In geval van een bijzonder verzoek van de Klant betreffende de voorwaarden van verpakking of vervoer van de Producten, dat door de Verkoper naar behoren schriftelijk is aanvaard, worden de daaraan verbonden kosten specifiek extra gefactureerd, op basis van een vooraf door de Klant schriftelijk aanvaarde schatting.

3. Levertijden - Uiterste datum voor levering

De levertijd van de Producten wordt uitdrukkelijk op het Productblad vermeld. Deze levertijd omvat geen weekends en feestdagen, en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de door de leverancier bevestigde Producten. De termijn waarbinnen de Verkoper zich verbindt de bestelling te leveren wordt uitdrukkelijk op de Aankooporder vermeld. Als de in de Aankooporder vermelde leveringsdatum niet wordt nagekomen, kan de Klant de Bestelling annuleren door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar de Klantenservice. De annulering wordt door de Verkoper niet in aanmerking genomen als de verzending of levering niet heeft plaatsgevonden tussen de verzending en de ontvangst van de genoemde brief. De door de Klant gedane betaling wordt onmiddellijk op zijn 123roulement.com Account geregistreerd en kan hem, op verzoek, worden terugbetaald binnen een termijn van maximaal 15 dagen na de datum van betaling van de Prijs door de Klant. Bij niet-naleving van de leveringstermijn kan de Verkoper geheel of gedeeltelijk van zijn aansprakelijkheid ontheven worden door het bewijs te leveren dat de niet of gebrekkige uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan de Klant, aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van een derde bij de overeenkomst en/of in geval van overmacht. Producten die aan de toonbank afgehaald worden, worden niet teruggebracht, noch geruild, noch terugbetaald.

4. Receptie

De Klant verbindt zich ertoe alle informatie te verstrekken die nodig is om de levering correct te laten verlopen (en in het bijzonder een telefoonnummer waarop de Vervoerder de Klant overdag kan bereiken). De Klant verbindt zich ertoe, voor zichzelf of voor de ontvanger van de Producten, de goederen in ontvangst te nemen op het adres dat hij heeft opgegeven. Op het moment van de levering moet de Klant of de ontvanger van de Producten desgevraagd zijn identiteit kunnen bewijzen. De Klant is verplicht de toestand van de geleverde producten te controleren. De Verkoper zal zo spoedig mogelijk en op eigen kosten de geleverde produkten waarvan de zichtbare gebreken of het gebrek aan overeenstemming door de Klant naar behoren zijn aangetoond, vervangen.

5. Geeft

  • 1. Geval van terugzending van de Producten: De Producten kunnen alleen teruggezonden worden in het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht, gebrek aan overeenstemming of klaarblijkelijk gebrek. De herroepingstermijn is 14 dagen. In het geval van een defect of ogenschijnlijk defect aan het product, kan de klant het product retourneren zolang het niet gemonteerd is.
  • 2. Retourprocedure: De Klant zendt het (de) Product(en) naar de afdeling Retouren, met vermelding van zijn/haar keuze voor ruilen of terugbetaling. Het recht van teruggave wordt zonder boete uitgeoefend. Retourzendingen onder rembours worden niet aanvaard. In elk pakje moet een retourbon zitten, waarop precies de reden van de terugzending vermeld staat. De retourkosten worden door de klant betaald. Voor deze artikelen kan de Klant vooraf bij de afdeling Retouren een verzoek om teruggave indienen, met vermelding vooraf van zijn/haar keuze voor ruilen of terugbetaling. De afdeling Retouren neemt de retourzending in aanmerking door een dossiernummer toe te kennen. Er wordt gespecificeerd dat retourzendingen die het overeenkomstig de bepalingen van dit lid toegekende dossiernummer dragen, in aanmerking komen voor een versnelde verwerkingsprocedure. De Producten moeten in hun oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden.
  • 3. Als aan de hierboven vermelde voorwaarden is voldaan, geeft terugzending van de Producten aanleiding tot terugbetaling aan de Klant
    • Voor Klanten in continentaal Frankrijk, Corsica en Monaco wordt de prijs van het geretourneerde Product onmiddellijk gecrediteerd op de 123roulement.com rekening van de Klant en op verzoek per e-mail of telefoon per cheque terugbetaald. Als de Betaling van de Bestelling via een kredietinstelling of Paypal werd gedaan, wordt de terugbetaling gedaan met het betaalmiddel dat bij de Bestelling werd gebruikt.
    • voor Klanten buiten het Franse vasteland, Corsica en Monaco: de prijs van het geretourneerde Product wordt terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als voor de Bestelling werd gebruikt.

Onze leveringsoplossingen